Advies

Berijders informatie

Derks Lease, één adres voor al je mobiliteitszaken

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor onze leaserijders

  088 37 41 746 Schade | onderhoud | administratie
Stuur ons een e-mail Binnen 24-uur een reactie.


Aflevering van de auto

Naast de gebruikelijke vereiste documenten is de bedrijfswagen ook nog voorzien van:

  • Een set reservelampen
  • Groene kaart
  • Schade-aangifte-formulier
 • Gevarendriehoek

Denkt u eraan dat u de Groene kaart en het Kentekenbewijs nooit in uw bedrijfswagen achterlaat. Tijdens of direct na de aflevering ontvangt u van ons een leasecard. Op deze leasecard staan de juiste gegevens van uw bedrijfswagen en leasecontract vermeld. Deze card heeft u nodig bij het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en op deze card staat ook het telefoonnummer van de hulpdienst die u kunt raadplegen in geval van calamiteiten.

Het telefoonnummer bij calamatiteiten
0031(0)36-5382065 (tijdens kantooruren)
026-3553368 (24 uursservice)

Uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Periodiek heeft uw bedrijfswagen onderhoud nodig. U zult zelf in de gaten moeten houden wanneer uw bedrijfswagen service nodig heeft. In verband met de drukke werkzaamheden van de dealer verdient het aanbeveling om hiervoor tijdig een afspraak te maken. Zo nodig kan de dealer dan tijdig met ons contact opnemen om te bespreken welke zaken vervangen moeten worden. Voor reparaties alsmede vervanging van banden dient vooraf door de dealer toestemming gevraagd te worden.

Buitenland
Mocht u onverhoopt in het buitenland een dealer moeten bezoeken, dan vragen wij u graag vooraf even contact met ons op te nemen om te bepalen welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en wat de kosten daarvan zijn. Eventuele kosten die u heeft moeten maken, kunt u in Nederland uitsluitend bij ons declareren als u van ons een toestemmingsnummer hebt gekregen en een officiële factuur op naam van de leasemaatschappij meestuurt. Bij calamiteiten en buiten kantoortijden wordt u te woord gestaan door onze hulpdienst.

Vervanging van banden

Eén van de voordelen van het leasen van een bedrijfswagen bij Derks Lease is dat u voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden naar één en hetzelfde adres kunt gaan. Dus ook voor vervanging van banden bent u welkom bij uw dealer. Vervanging van banden kan alleen worden uitgevoerd nadat de leasemaatschappij hiervoor toestemming heeft verleend.

Vervangend vervoer

Te allen tijde kunnen wij voor u een vervangende bedrijfswagen inzetten. Ook als vervangend vervoer niet in uw contract is opgenomen. U dient er dan wel rekening mee te houden dat de kosten van het huren van deze bedrijfswagen separaat aan u zullen worden doorbelast. Dankzij de goede afspraken die wij met verhuurorganisaties hebben, zijn wij in staat gebleken scherpe inkoopcondities te bewerkstelligen, waar u dan weer van profiteert. Uiteraard zullen wij trachten zoveel mogelijk een gelijkwaardige bedrijfswagen voor u in te zetten.

Assurantie

Indien het leasecontract daarin voorziet, is de bedrijfswagen standaard WA en casco verzekerd. Het eigen risico bedraagt 250 euro per schadegeval, tenzij anders is overeengekomen. Alle accessoires die door u in het leasecontract zijn besteld of voor of tijdens het leasecontract schriftelijk zijn aangemeld, zijn meeverzekerd. Alle overige accessoires zijn niet verzekerd.

Schade en/of ongeval

Bij schade en/of ongeval vragen wij u ons direct (telefonisch of per e-mail) op de hoogte te brengen inzake de aard van de schade. Tevens wordt u verzocht het Europees schadeformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons toe te sturen. Als er sprake is van een tegenpartij, dan moet deze het Europees schadeformulier mede ondertekenen. Doe omtrent de schuldvraag nimmer een toezegging aan de tegenpartij. In geval van aanrijding verzoeken wij u de politie in te schakelen en door hen een proces-verbaal te laten opmaken. Dit ontslaat u niet van de verplichting om ook een Europees schadeformulier in te vullen en aan de leasemaatschappij op te sturen. Voor schadeherstel kunt u de bedrijfswagen bij de dealer brengen of een bedrijf dat door ons is aangewezen. Mocht u behoefte hebben aan een vervangende auto, dan kunnen wij dat voor u regelen conform de voorwaarden in artikel 4.

Diefstal en/of inbraakschade

Bij diefstal en/of inbraakschade doet u altijd aangifte bij de politie en laat u een proces-verbaal opmaken. Tevens vult u een schadeformulier in met vermelding van de namen van eventuele getuigen.

NB: Schade-, /diefstal- en/of inbraakgevallen die niet binnen 24 uur worden gemeld en waarvoor geen volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier is ontvangen, kunnen door de verzekering om die reden worden geweigerd voor uitbetaling. In dat geval komen de kosten van herstel c.q. vervanging volledig voor rekening van de lessee.

Schades die niet door de verzekering worden vergoed zijn onder meer:

  • Opzettelijk aangebrachte schades.
  • Schades veroorzaakt door berijders zonder geldig rijbewijs.
  • Schades veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol en/of ander bedwelmend middel.
  • Schades veroorzaakt tijdens deelname aan rally’s of andersoortige snelheidsritten.
  • Schades aan persoonlijke eigendommen.
  • Diefstal van bij de bedrijfswagen behorende audio-/en televisie-apparatuur, waarvan in alle redelijkheid mag worden verlangd dat de berijder deze spullen of delen daarvan niet in de bedrijfswagen had mogen achterlaten.
 • Schades aan objecten waarvoor geen dekking is aangevraagd.

Brandstofkaarten

Indien het leasecontract daarin voorziet, dan ontvangt u een brandstofkaart met een bijbehorende pincode. Deze kaart kunt u bij de meeste pomphouders in Nederland gebruiken. Optioneel kunt u ook een pas aanvragen die geschikt is voor binnenland en buitenland. De werkelijke brandstofkosten worden periodiek verrekend met de reeds gefactureerde voorschotnota’s. Kosten voortvloeiende uit verlies of diefstal van de pas zijn voor rekening van de lessee.

TIP: Bewaar de pincode nooit bij uw pas!

LPG-installaties

Indien uw bedrijfswagen is uitgerust met een door de fabrikant/importeur goedgekeurde LPG-installatie, willen wij u graag op het volgende wijzen:

  • Rijd nooit de LPG-tank helemaal leeg (dit kan schade aan de motor opleveren).
  • Het verdient aanbeveling de bedrijfswagen de eerste 2.000 kilometer op benzine in te rijden.
  • Vermijd het langdurig rijden op topsnelheid.
  • Houd rekening met het feit dat LPG in het buitenland moeilijker of helemaal niet te krijgen is.
  • Het kan voorkomen dat u in het buitenland een extra hulpstuk nodig heeft om te kunnen tanken.
 • Schakel voordat u met een caravan gaat rijden altijd over op benzine; langdurige zware belasting op LPG kan motorschade veroorzaken.

Aanhangwagens

Als u naderhand nog een trekhaak wilt monteren voor het rijden met een aanhangwagen of caravan, houdt u dan rekening met het feit dat niet alle auto’s zonder meer geschikt zijn voor het langdurig rijden met zo’n aanhangwagen of caravan. Onze operationele medewerkers kunnen u hierover informeren.

Inleveren van de lease-auto

Bij beëindiging van het leasecontract kunt u de bedrijfswagen bij uw dealer inleveren, danwel op een door ons gezamenlijk overeengekomen plaats. Vervolgens zal er een innameformulier worden opgemaakt met daarop vermeld de inleverdatum, kilometerstand, staat van de bedrijfswagen (inwendig en uitwendig) en eventuele schades. Dit formulier wordt voor akkoord door de berijder/ lessee ondertekend.

Kennis van bedrijfswagens, voor het beste advies

Alles is mogelijk, langere looptijden en hogere kilometrages

Flexibele contracten, mogelijkheid tot tussentijdse aanpassingen

Korte lijnen, snel rijden door korte doorlooptijden

Grote voorraad, voor een goed vergelijk en snel inzetbaar

 • Direct rijden, na akkoord offerte
 • Turn key levering
 • Flexibel leasen. Van 1 maand tot 120 maanden

Laat je persoonlijk adviseren.

Het beste advies krijg je van de bedrijfswagen specialist.


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.